selasar-loader

Mengapa ajaran Syi'ah lebih berkembang di Iran dibandingkan dengan daerah lain di Timur Tengah?

Last Updated Nov 30, 2016

1 answer

Sort by Date | Votes
ahmad aufar
Ahmad Aufar Husaini

Sedikir ralat, Syiah berkembang hampir seluruh penjuru wilayah Islam pada awalnya. Pada zaman Abbasiyah sekalipun, Iran bukan basis orang Syiah sama sekali, soalnya dekat wilayah ibukota. Kaum Syiah denom Ismailiyah Fatimiyah mendirikan Khilafah Fatimiyah di Mesir untuk menyaingi Abbasiyah; khilafah ini bubar setelah diambil alih Sultan Salahuddin. Beberapa Syiah memang ada di Iran, yaitu denom Ismailiyah Fatimiyah Nizariyah/ Hasyasyiyyin. Iran saat itu menjadi pusat pemerintahan kesultanan Ahli Sunnah yang bernama Seljuk. Para ulama dari Iran pun kebanyakan Ahli Sunnah Asy'ariyah, contohnya Imam Ghazali.

Syiah baru menjadi aliran ofisial di Iran setelah berdirinya Kesultanan Shafawiyah yang dipimpin Ismail Syah. Pada masa tu terjadi konversi besar-besaran menuju Syiah di Persia dan Azarbaijan. Para sultan Shafawiyah mengundang para ulama Syiah dari tempat-tempat jauh untuk menyebarkan ajarannya di Iran. Denom Syiah di dinasti Shafawiyah adalah Itsna Asyariyah (dua belas).

Sebelumnya Iran sama sekali bukan Syiah, malahan Shafawiyah sendiri pada mulanya adalah tarekat tasawwuf Ahli Sunnah bermazhab fikih Syafiiyah yang didirikan oleh seorang Syaikh berkebangsaan Kurdi bernama Syaikh Safiuddin Al-Ardabili.

Answered Aug 25, 2017

Question Overview


2 Followers
630 Views
Last Asked 3 years ago

Related Questions


Mengapa Tuhan membuat surga, padahal insentif tertinggi umat Islam adalah ridha Allah?

Apabila poligami adalah ibadah, mengapa banyak perempuan muslim yang tidak mau melakukannya?

Bagaimana cara mengakhiri konflik antara Sunni dan Syiah?

Apakah Syiah bukan Islam?

Mengapa Nabi Muhammad tidak mengizinkan Ali mempoligami Fatimah?

Apa yang dimaksud dengan bid'ah?

Apa yang dimaksud dengan munafik?

Apa yang dimaksud dengan halal?

Apa yang dimaksud dengan haram?

Apa yang dimaksud dengan mubah?

Kenapa Islam mengalami kemunduran dalam hal ilmu pengetahuan sejak kemajuan di abad pertengahan?

Apa sebenarnya penyebab utama kemunduran Kekhalifahan Islam di Turki?

Apa benar kerajaan Islam di Indonesia adalah bagian dari Kekhalifahan Turki Utsmani?

Siapa sebenarnya Maulana Malik Ibrahim, orang yang paling berperan menyebarkan Islam di Indonesia?

Apa yang membuat sains di dunia Islam begitu maju di tahun 700-1100?

Darimana kemajuan ekonomi awal Kekhalifahan Turki Utsmani berasal?

Faktor apa yang paling menentukan kemenangan Al Fatih di Konstatinopel?

Faktor apa yang paling menentukan kemenangan umat Islam pada peristiwa futuh Mekkah?

Faktor apa yang paling menentukan kekalahan umat Islam pada perang Uhud?

Mengapa Snouck Hurgonje mampu melakukan infiltrasi sedemikian dalam terhadap tubuh umat Islam Indonesia?

Apakah imam dalam ajaran Syiah sama kedudukannya dengan khalifah?

Apakah yang menyebabkan berkembangnya golongan Syiah di Timur Tengah pasca meninggalnya Rasulullah?

Siapakah aktor utama di balik munculnya ajaran Syiah dan terjadinya fitnah besar dalam umat Islam (Perang Jamal salah satunya)?

Kenapa sahabat dan menantu Nabi Muhammad SAW, Ali RA, tewas dibunuh?

Apa yang Anda ketahui dari kota Mashhad?

Apakah Syiah menghalalkan nikah mut'ah?

Siapakah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam pandangan syiah? Serta apakah peristiwa pembunuhan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menjadi perhatian serius bagi syiah selain pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali? Lalu, bagaimanakah juga dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap Hasan bin Ali?

Adakah negara Islam yang mendukung operasi ganti kelamin?

Bagaimana Iran berhasil bertahan dari embargo Amerika?

Apa yang akan terjadi seandainya Revolusi Islam tidak terjadi?

Apakah Revolusi Islam 1979 mempengaruhi pergerakan kelompok Islam radikal di dunia?

Apa faktor pendukung konflik antara Arab Saudi dan Iran?

Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar negara Iran?

Siapakah Mahmoud Ahmadinejad?

Apa yang Anda ketahui mengenai kondisi Iran sebelum terjadinya Revolusi Islam?