selasar-loader

Apa yang dimaksud dengan haram?

Last Updated Nov 16, 2016

Apa batasannya?

31 answers

Sort by Date | Votes
Agil (Ragile) Abdullah
orang NU dan belajar Sufi

Hasil gambar untuk HARAM

Dilarang oleh agama.

Ilustrasi via blogspot.com

Answered Jan 4, 2017

Apabila dilakukan mendapat dosa.

Answered Aug 9, 2017

Hal yang dilarang oleh agama dan apabila dilakukan berdosa.

Answered Aug 9, 2017
Dina Mariana
Mathematics student'17 of UIN Jakarta

Haram yaitu suatu perkara apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dikerjakan mendapat dosa. Seperti meninggalkan salah satu dari kewajiban agama, berzina, berlaku syirik,mencuri, membunuh orang tanpa alasan yang sah, meminum minuman yang memabukkan, berdusta, mendurhakai orang tua dan sebagainya. Jadi batasannya apapun perkara yang dilarang oleh agama untuk dilakukan haram hukumnya apabila kita melakukan dan mendapatkan dosa

Answered Aug 12, 2017
Anonymous

Sesuatu yang dilarang oleh agama dan apabila dilakukan akan mendapat sanksi atau dosa.

Answered Aug 12, 2017

hal yang tidak diperbolehkan oleh allah

Answered Aug 14, 2017
Rizal Al Fahmi
Hubungan Internasional Unpad 2014 | Awardee Rumah Kepemimpinan Reg. 2 Bandung

menurut KBBI

ha.ram

  1. terlarang (oleh agama Islam); tidak halal: -- hukumnya apabila makan bangkai
  2. suci; terpelihara; terlindung: tanah -- di Mekah itu adalah semulia-mulia tempat di atas bumi
  3. sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak: selangkah -- aku surut
  4. terlarang oleh undang-undang; tidak sah
 

Answered Aug 14, 2017

Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat berdasarkan nash yang ada.

Answered Aug 16, 2017
Anonymous

Mendapat pahala bagi seseorang apabila meninggalkannya dan mendapat dosa bagi seseorang apabila mengerjakannya.

Answered Aug 16, 2017
teti herawati
Hidup mulia dan berguna atau mati syahid

Haram menurut Ushul Fiqh adalah apa-apa yang dilarang dan mendapat siksa apabila ia melakukan apa yang dilarang dan mendapat pahala apabila ia meninggalkan apa yang dilarang. Dalam muatan hadis apabila terdapat larangan dan terdapat ancaman bagi yang melakukannya itu dinamakan haram.

Answered Aug 16, 2017

Haram dilarang atau tidak diperbolehkan dengan syariat Islam.

Answered Aug 16, 2017
Fazli Alwani
Kebenaran akan terus hidup

Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (misalnya makanan). Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau makan binatang haram ini akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa.

Answered Aug 16, 2017

Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang mutlak oleh Allah s.w.t. kepada umatnya! Dan memang mengandung lebih banyak madhorot dari pada manfaatnya! 

Answered Aug 16, 2017
Anonymous

 Nama : fathia khairin nashriyah

 NIM : 11170641000055

 fakultas : dakwah dan ilmu komunikasi

 Jurusan : kessos

Haram adalah segala sesuatu yg tidak d perbolehkan oleh allah. Yg tidak ada manfaatnya. Dan apabila kita melakukan hal yg haram maka kita akan mendapat dosa atau siksa

Answered Aug 18, 2017
Fakhrotun Nisa
Mahasiswi fakultas tarbiyah jurusan pend. biologi uin syarif hidayatullah 2017

Sesuatu yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.

Answered Aug 18, 2017
luthfiyyah hanifah taqiy
mahasiswa fakultas ushuluddin,jurusan alquran dan tafsir

Nama : luthfiyyah hanifah taqiy

Nim     : 11170340000030

Fakultas : ushuluddin

Jurusan : alquran dan tafsir

Pengertian haram  adalah apabila dilakukan  berdosa dan akan di siksa, dan tidak disiksa apabila di tinggalkan

Pengertian haram ini ada di dalam kitab  مبادي اواية  yang di karang oleh kh abdul hamid hakim,yang di tuliskan

الحرام هو : مايثاب علي تركه،و يعاقب علي فعله كاالربا و فعل المفسدة

Yanh artinya haram adalah sesuatu yg tidak apa2 atas di tinggalkannya,dan berakibat/ dosa/disiksa atas di kerjakannya contohnya seperti melakukan riba,dan mengerjakan hal yg bersifat merusak.

#PBAKUINJKT2017

Answered Aug 18, 2017

Suatu hal atau perbuatan yang dilarang agama atau yang merugikan orang lain.

Answered Aug 18, 2017
Ismi Wan Azizah
mahasiswi uin syarif hidayatulloh fakultas fidikom jurusan manajemen dakhwah

Yaitu suatu hal jika ditinggalkannya menjadi ibadah, dan jika dikerjakan akan mendapat siksaan.

Answered Aug 18, 2017
AZMI VIDI RIZALDI Azmi
Dukung azmi diselasar ya! Minta do'anya supaya jawaban azmi diterima dalam pbak.

Nama : Azmi Vidi Rizaldi

Nim : 11170520000060

Fakultas : Dakwah & Ilmu Komunikasi

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

  Haram yaitu hukum allah, hukum yang ada didalam agama islam. Lebih jelasnya pengertian haram yaitu sebuah perlakuan/aktifitas yang sangat keras dilarang oleh agama islam. Misalnya makanan/minuman tertentu yang memiliki status haram dalam agama sehingga memakan/meminum nya mengakibatkan perbuatan dosa. Seperti; Babi, anjing, dll.. 

Contohnya:

1. Mencuri

2. Meminum khamr

3. Memakan bangkai

4. Dll... 

Answered Aug 19, 2017

haram adalah sesuatu yang didapatkan tanpa adanya ridho allah

Answered Aug 19, 2017

Question Overview


and 17 more
35 Followers
1967 Views
Last Asked 3 years ago

Related Questions


Mengapa Tuhan membuat surga, padahal insentif tertinggi umat Islam adalah ridha Allah?

Apabila poligami adalah ibadah, mengapa banyak perempuan muslim yang tidak mau melakukannya?

Bagaimana cara mengakhiri konflik antara Sunni dan Syiah?

Apakah Syiah bukan Islam?

Mengapa Nabi Muhammad tidak mengizinkan Ali mempoligami Fatimah?

Apa yang dimaksud dengan bid'ah?

Apa yang dimaksud dengan munafik?

Apa yang dimaksud dengan halal?

Apa yang dimaksud dengan mubah?

Apakah Tuhan perlu dibela?

Mengapa Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian di Mekah?

Bagaimana efek otonomi daerah terhadap pengontrolan mutu di Indonesia?

Kabupaten apa yang mengalami inflasi paling tinggi pada tahun 2017?

Apa perbedaan menulis esai dengan menulis gagasan?

Apa yang menjadi alasan mengapa suatu negara menerapkan bebas visa terhadap negara lain?

Mengapa Indonesia sebagai negara maritim harus mengimpor garam?

Apa kelebihan kuliah di jurusan Teknik Metalurgi?

Apa perbedaan antara sosiologi ekonomi dan ilmu ekonomi?

Apa yang menyebabkan manusia selalu menilai dari apa yang dia lihat?

Mengapa seseorang bisa tertarik bergabung dengan ISIS?

Mengapa perkembangan teknologi di Indonesia sangat buruk?

Bagaimana menumbuhkan keberanian anak untuk bermimpi?

Pemimpin Indonesia yang ideal di mata anak muda?

Apakah pemimpin itu berasal dari karakter yang sifatnya introvert?

Apa menurut kamu studi banding ke luar negeri ke beberapa negara maju untuk guru itu perlu dilakukan?

Mending orang Jawa atau Sunda?

Pilih mana, menjadi mahasiswa pengabdi IPK atau pengabdi organisasi mahasiswa?

Bagaimana pengalaman pertama mendongeng di depan anak-anak?

Apa nama kafe dengan konsep paling unik di Indonesia?